ผลงานครู
ชื่อผลงาน : จำนวนสมาชิกของเซตจำกัดและการนำไปใช้
ชื่ออาจารย์ : นางไรตง มามะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2559,22:20  อ่าน 668 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่องเซตโดยการจัดการเรียนรุ้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
ชื่ออาจารย์ : นางไรตง มามะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2559,22:07  อ่าน 474 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
ชื่ออาจารย์ : นางไรตง มามะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2559,13:54  อ่าน 642 ครั้ง
รายละเอียด..