คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดุลฮากิม มะเเซ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0612535905
อีเมล์ : kimasmaroop@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัซวาตี อาเซ็ง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0979952162
อีเมล์ : aswa.aseng869@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรอยฮาน ยูโซ๊ะ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0937713369
อีเมล์ : roihanyusoh@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนูรฮาลีซา เจะมะ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0863967640
อีเมล์ : Haleeza44@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัสมีนี มูซะ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0650748594
อีเมล์ : kasminimusa@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนาซีลา หาแว
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0806077604
อีเมล์ : nasela2018@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายมูฮัมหมัดซิดดิก เจะมะ
ตำแหน่ง : นักเรียนสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0864907717
อีเมล์ : ritzsasakul@gmaii.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนูรีซัน เจะแว
ตำแหน่ง : นักเรียนสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0987256905
อีเมล์ : sanjang.2001@gmail.com