กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพาตีย๊ะ สาแม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0892936790
อีเมล์ : fatee19012535@gmail.com