กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางไรตง มามะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางยามีล๊ะ หะยีหะมะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวซอฟฟียะห์ ยะโกะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0