หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม

นายปรีดี ยามิง

นางสาวีเด๊าะ บินหมะ

นายอิบรอฮิม เจะแว

นายเปายี กานิ

นางแวซือเมาะ มะลี

นายมุกตา ดือราโอะ

นายมูฮัมหมัดตัรมีซี เวาะเยาะ

นายฮามะ วาเด็ง

นายอัซมี เจะแว