หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม

นายมูฮัมหมัดตัรมีซี เวาะเยาะ

นางสาวีเด๊าะ บินหมะ

นายอิบรอฮิม เจะแว

นายเปายี กานิ

นางแวซือเมาะ มะลี

นายมุกตา ดือราโอะ

นายฮามะ วาเด็ง

นายนัสรูดิน วาเด็ง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0993457268
อีเมล์ : nasrudingwadeng@gmail.com