ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี

อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 220 ครั้ง