ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วิชาการออกแบบเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 119
โลโก้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 52.4 KB 273
My town (try to construct) Mr.Ruslan Samae 74
cai เรื่อง ภาษาอาหรับ ครู มุกตา ดือราโอะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 641.15 KB 74
อะตอมและตารางธาตุ 71
CAI เรื่อง วรรณะสีกับงานศิลปะ ครูพาตีย๊ะ สาแม Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 76
CAI เรื่อง บทเรียนภาษาไทย โดยคุณครูมัลดีฮะ บินสาหะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 387.85 KB 78
My town (try to construct) Mr.Ruslan Samae Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 70
เลขยกกำลัง ครูยามีล๊ะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 76
CAI เรื่องวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม อ.ซุลฟา Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 74
cai เรื่อง ลักษณะเด่นคอมพิวเตอร์ (มุคตาร์ คาเดร์) Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 80
cai เรื่อง ภาษาอาหรับ ครู มุกตา ดือราโอะ 68
CAI เรื่อง วรรณะสีกับงานศิลปะ ครูพาตีย๊ะ สาแม 75
CAI ลูกประคบสมุนไพร ครูผู้สอน มีนา หมัดอะดัม Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 72
CAI เรื่อง ไฟฟ้าสถิต (อ.มูฮัมหมัด หะยีดีแม) Unkown Document ขนาดไฟล์ 623.72 KB 107
CAI เรื่อง ศัพท์ภาษามลายู แวซือเมาะ มะลี Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 76
caiเรื่องการอาบน้้้้้้ำละหมาด(วุฏอฺ)นายอิบรอฮิม เจะแว Unkown Document ขนาดไฟล์ 57.28 KB 75
CAI เรื่อง บทเรียนภาษาไทย โดยคุณครูมัลดีฮะ บินสาหะ 76
CAI เรื่อง สังคมอาหรับก่อนอิสลาม อ.ปรีดี ยามิง Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 74
เรื่องจำแนกสาร สอนโดย นางวัชรินทร์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 69
CAI เรื่องหมอนอิง โดยนางจินตนา จินากุล 70
CAI อะตอมและตารางธาตุ ครูโนร์ฮายาตี ยีเตะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 79
CAI เรื่องอิเหนา อาจารน์พรทิพย์ เรืองณรงค์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 590.01 KB 75
CAI เรื่องเซต ไรตง มามะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 73
CAI เรื่องภาษาไทยน่ารู้ ครูผู้สอนมีซะห์ เจะเต๊ะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 77
cai เรื่องแหล่งการออกเสียง ชื่ออุสตัสเปายี กานิ Unkown Document ขนาดไฟล์ 815.81 KB 73
CAI เรื่องหลักศรัทธา นางสาวิเด๊าะ บินหมะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 70
CAI เรื่ิอง KATA NAMA USTAZ TARMIZI Unkown Document ขนาดไฟล์ 471.73 KB 74
CAI เรื่อง การแบ่งเขตเวลา ครูยูไบด๊ะ วาเฮง 71
CAI เรื่อง การคุมกำเนิด นายเอกพล ทองชูช่วย Unkown Document ขนาดไฟล์ 387.85 KB 71
My town (try to construct) Mr.Ruslan Samae 82
CAI เรื่อง การศึกษาชีววิทยา มะแว หมัดหยำ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 80
CAIวิชาเกษตรmuhammad Unkown Document ขนาดไฟล์ 565.23 KB 75
CAI เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด โดย อาจารย์สุมาลี คาระวะสุนทร Unkown Document ขนาดไฟล์ 998.3 KB 72
CAI เรื่อง เทพเจ้าแห่งอียิปต์โบราณ อ.นัรมา ดอเลาะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 87
CAI เรื่อง พันธุกรรม ครูมัสสนา กาซอ 88
CAI 79
คุกกี้แฟนซี( ครูปาริชาต) 74
CAI เรื่อง Conversation in Daily life โดยอ.กูหนะ 75
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.57 MB 86
สูตรการคำนวณโปรแกรม Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.63 KB 293
แบบฟอร์มใบลา 109
แบบทดสอบ ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 206